Sikker og komfortabel transport for

  • firma
  • private
  • lag
  • organisasjonar

Døme på oppdrag:

Kontakt oss for kortare eller lengre turar, så lagar me eit spesialtilpassa opplegg for deg.

Hotell/restaurant: Bømlo Hotell

Bømlo Turbuss Per J. Stavland , postboks 146, 5445 Bremnes. Epost: post@bomloturbuss.no. Telefon: (+47) 901 47 000. Org. nr.: 983 861 679 MVA

Webmaster: Promotus AS